ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Περιγραφή

Διάθεση ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας «ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με δημόσια προσφορά υπέρ των παλαιών μετόχων

Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου

Τρόπος

Ηλεκτρονικά & έντυπα

Τόπος

Ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς www.hcmc.gr

Ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.ase.gr

Ιστοσελίδα του Συμβούλου Έκδοσης Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. www.eurobankequities.gr

Ιστοσελίδα Εκδότριας «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» www.megatv.com

Έντυπα από τα γραφεία της εκδότριας εταιρίας, οδός Ρούσου 4 & Λεωφ. Μεσογείων, 115 26, Αθήνα και στα γραφεία του Συμβούλου Έκδοσης Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., Φιλελλήνων 10, 105 57, Αθήνα