ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝ Π.Ε.

Περιγραφή

Διάθεση Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝ Π.Ε.

Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου

Τρόπος

Ηλεκτρονικά & έντυπα

Τόπος

Ηλεκτρονικά: στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.

Έντυπα: στο κεντρικό κατάστημα της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε, Αρεθούσης 245-Χαλκίδα

Υπερσύνδεσμος προς την ιστοσελίδα της Εταιρείας(hyperlink)

http://www.eviabank.gr