ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.

Περιγραφή

Διάθεση ενημερωτικού δελτίου της ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK ERGASIAS AE για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των νέων μετοχών που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, η οποία καλύφθηκε πλήρως από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου

Τρόπος

Ηλεκτρονικά, έντυπα

Τόπος

Ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της εκδότριας ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK ERGASIAS AE Έντυπα κατόπιν αιτήσεως από τα γραφεία της Τράπεζας, στη διεύθυνση Φιλελλήνων 10 και Ξενοφώντος 13 (1ος όροφος), 10557, Αθήνα

Υπερσύνδεσμος προς την ιστοσελίδα της Εκδότριας (hyperlink)

http://www.eurobank.gr