ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Περιγραφή

Διάθεση συμπληρώματος του από 22.5.2013 εγκεκριμένου ενημερωτικού δελτίου της ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου

Τρόπος

Ηλεκτρονικά, έντυπα

Τόπος

Ιστοσελίδα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Ιστοσελίδα Εκδότριας
Ιστοσελίδα Συμβούλου Έκδοσης NBG Securities Α.Ε.Π.Ε.Υ
Έντυπα από τα καταστήματα και τα γραφεία της Εκδότριας (Αιόλου 93, Αθήνα Μέγαρο Μελά)

Υπερσύνδεσμος προς την ιστοσελίδα της Εκδότριας (hyperlink)

http://www.nbg.gr

Υπερσύνδεσμος προς την ιστοσελίδα του Συμβούλου Έκδοσης (hyperlink)

http://www.nationalsec.gr