ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Περιγραφή

Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου: (Α) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Β’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ 29.05.2013, (Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙΤΛΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3864/2010 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 38/2012, ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου

Τρόπος

Ηλεκτρονικά, έντυπα

Τόπος

Ιστοσελίδα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Ιστοσελίδα Τράπεζας Πειραιώς
Ιστοσελίδα Χρηματιστηρίου Αθηνών
Έντυπα στα κατά τόπους καταστήματα της Τράπεζας

Υπερσύνδεσμος προς την ιστοσελίδα της Τράπεζας Πειραιώς (hyperlink)

http://www.piraeusbankgroup.com

Υπερσύνδεσμος προς την ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (hyperlink)

http://www.athex.gr