Σέλμαν Ελληνοελβετική Βιομηχανία Επεξεργασίας Ξύλου ΑΕ (27.10.2010)

ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ A.E.

Περιγραφή
Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου
Τρόπος Ηλεκτρονικά, έντυπα
Τόπος Ιστοσελίδα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Χ.Α., εκδότριας, συμβούλου. Κεντρικά γραφεία εκδότριας & συμβούλου.
Υπερσύνδεσμος προς την ιστοσελίδα της Εκδότριας (hyperlink)
Υπερσύνδεσμος προς την ιστοσελίδα του Συμβούλου(hyperlink) http://www.alpha.gr/page/default.asp?!a=1&id=5224
Υπερσύνδεσμος προς την ιστοσελίδα της Οργανωμένης Αγοράς(hyperlink) http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Prospectus/