Γενική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ (27.10.2010)

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Περιγραφή
Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου
Τρόπος Ηλεκτρονικά, έντυπα
Τόπος Ιστοσελίδα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Χ.Α., εκδότριας, συμβούλου. Κεντρικά γραφεία εκδότριας & συμβούλου
Υπερσύνδεσμος προς την ιστοσελίδα της Εκδότριας (hyperlink)
Υπερσύνδεσμος προς την ιστοσελίδα του συμβούλου (hyperlink) http://www.bankofcyprus.gr/
Υπερσύνδεσμος προς την ιστοσελίδα της Οργανωμένης Αγοράς(hyperlink) http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Prospectus/