3ο Τριήμερο Συνέδριο: ''Η αλληλεπίδραση εποπτικών αρχών και εποπτευόμενων φορέων και η ανταγωνιστικότητα της αγοράς - Παρουσιάσεις''
Ημ./Ώρα Έναρξης: 20 Απρ 2007
Ημ./Ώρα Λήξης: 20 Απρ 2007