ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Α.Ε.

 

ΑΡ.Μ.Α.Ε. / Γ.Ε.ΜΗ.:

00428420100

Διεύθυνση:

Αμερικής 12, 106 71 Αθήνα

Τηλέφωνο:

210 33 87 110-12

Fax:

210 33 87 116

Ιστοσελίδα:

http://www.taneo.gr

E-mail:

info@taneo.gr

Εκπρόσωπος:

Βιργινία Σωποτινού

 

 

ΥΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ο.Ε.Ε.

ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Α.Ε.