MARATHON Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ε.Σ.

 

 

MARATHON Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ε.Σ.

 

ΑΡ.Μ.Α.Ε. / Γ.Ε.ΜΗ.:

14106420100

Διεύθυνση:

Λεμπέση 5-7, 117 42 Αθήνα

Τηλέφωνο:

 

Fax:

 

Ιστοσελίδα:

http://www.marathon.vc

E-mail:

info@marathon.vc

Εκπρόσωπος:

Γεώργιος Τζιράλης

 

ΥΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ο.Ε.Ε.

MARATHON VENTURE CAPITAL MUTUAL FUND