ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.

 

Αριθμ. Αδείας:

29/768/27.10.2016

Γ.Ε.ΜΗ.:

140535801000

Διεύθυνση:

Λεωφ. Κηφισίας 326 & Ποταμού Καλαμά 32

152 33 Χαλάνδρι

Τηλέφωνο:

210 68 25 563

Fax:

 

Ιστοσελίδα:

http://www.hellenicam.com

E-mail:

enquiries@hellenicam.com

Εκπρόσωπος:

Αντώνιος Γκιούρας

 

 

ΥΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ο.Ε.Ε.

THE IVY UMBRELLA FUND AIF 1 GLOBAL ASSET ALLOCATION VARIABLE CAPITAL INVESTMENT COMPANY LTD - Global Macro Fund