ΕΤΟΣ 2021

 

Κοινοποιήσεις Εγκεκριμένων Ενημερωτικών Δελτίων από άλλες Εποπτικές Αρχές σύμφωνα με το άρθρο 25 του Κανονισμού 1129/2017 της ΕΕ

 

Α/Α of each asset ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ AΡΜΟΔΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
1 15.1.2021 Bafin  ETC Issuance GmbH Base Prospectus Bonds secured by Cryptocurrencies 14.1.2021 14.1.2021  
2 18.1.2021 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse AG Supplement to Registration Document   - - 18.1.2021 18.1.2021  
3 20.1.2021 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse International Supplement to Registration Document   - - 20.1.2021 20.1.2021  
4 28.1.2021 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg  J.P. MORGAN Structured Products B.V.,
 J.P. MORGAN Chase Bank, N.A.,
 J.P. MORGAN Chase & Co
Supplement Structured Securities Programme for the issuance of Notes, Warrants and Certificates 28.1.2021 28.1.2021  
5 1.2.2021 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GMBH/Goldman Sachs Finance Corp International Ltd / Goldman Sachs International  Supplement Series P Programme for the Issuance of Warrants, Notes and Certificates 1.2.2021 1.2.2021  
6 3.2.2021 Bafin  ETC Issuance GmbH Base Prospectus Up to 21.000.000.000 BTC Bonds secured by Bitcoin  4.6.2020 3.2.2021  
7 3.2.2021 Bafin  ETC Issuance GmbH Supplement Up to 21.000.000.000 BTC Bonds secured by Bitcoin  2.7.2020 2.7.2020  
8 3.2.2021 Bafin  ETC Issuance GmbH Supplement Up to 21.000.000.000 BTC Bonds secured by Bitcoin  4.11.2020 4.11.2020  
9 3.2.2021 Bafin  ETC Issuance GmbH Supplement Up to 21.000.000.000 BTC Bonds secured by Bitcoin  7.12.2020 7.12.2020  
10 3.2.2021 Bafin  ETC Issuance GmbH Supplement Up to 21.000.000.000 BTC Bonds secured by Bitcoin  2.2.2021 2.2.2021  
11 4.2.2021 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Blocktrade S.A. Supplement  Public offering of up to 400.000.000 non voting Class B shares  4.2.2021 4.2.2021  
12 17.2.2021 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GMBH/Goldman Sachs Finance Corp International Ltd / Goldman Sachs International  Supplement  Series P Programme for the Issuance of Warrants, Notes and Certificates 17.2.2021 17.2.2021  
13 16.2.2021 Central Bank of Ireland
Citigroup Inc.
Citigroup Global Markets Holdings Inc (CGMH)
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A (CGMFL)  
Supplement  Citi U.S. $60.000.000.000 Global Medium Term Note Programme  16.2.2021 16.2.2021  
14 16.2.2021 Bafin  ETC Issuance GmbH Supplement  Bonds secured by Cryptocurrencies 16.2.2021 16.2.2021  
15 26.2.2021 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse International Supplement to Registration Document   - - 26.2.2021 26.2.2021  
16 5.3.2021 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse International Supplement to Registration Document   - - 5.3.2021 5.3.2021  
17 11.3.2021 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg  J.P. MORGAN Structured Products B.V.,
 J.P. MORGAN Chase Bank, N.A.,
 J.P. MORGAN Chase & Co
Supplement Structured Securities Programme for the issuance of Notes, Warrants and Certificates 11.3.2021 11.3.2021  
18 11.3.2021 Bafin  ETC Issuance GmbH Supplement Up to 21.000.000.000 BTC Bonds secured by Bitcoin  11.3.2021 11.3.2021  
19 16.3.2021 Bank of Ireland 
Citigroup Inc.
Citigroup Global Markets Holdings Inc (CGMH)
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A (CGMFL)  
Supplement Citi U.S. $60.000.000.000 Global Medium Term Note Programme  16.3.2021 16.3.2021  
20 16.3.2021 Bank of Ireland 
Citigroup Inc.
Citigroup Global Markets Holdings Inc (CGMH)
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A (CGMFL)  
Supplement Citi U.S. $60.000.000.000 Global Medium Term Note Programme  16.3.2021 16.3.2021  
21 22.3.2021 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GMBH/Goldman Sachs Finance Corp International Ltd / Goldman Sachs International  Supplement Series P Programme for the Issuance of Warrants, Notes and Certificates 22.3.2021 22.3.2021  
22 24.3.2021 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Blocktrade S.A. Supplement Public offering of up to 400.000.000 non voting Class B shares  24.3.2021 24.3.2021  
23 6.4.2021 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Societe Generale  Supplement Debt Instuments Issuance Programme  6.4.2021 6.4.2021  
24 1.4.2021 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse AG Supplement to Registration Document   - - 1.4.2021 1.4.2021  
25 7.4.2021 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse AG Supplement to Registration Document   - - 7.4.2021 7.4.2021  
26 12.4.2021 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse AG Registration Document   - - 12.4.2021 12.4.2021  
27 16.4.2021 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg J .P. MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV Supplement Structured Securities Programme for the issuance of Notes, Warrants and Certificates 16.4.2021 16.4.2021  
28 21.4.2021 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GMBH/Goldman Sachs Finance Corp International Ltd / Goldman Sachs International  Supplement Series P Programme for the Issuance of Warrants, Notes and Certificates 21.4.2021 21.4.2021  
29 20.4.2021 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GMBH/Goldman Sachs Finance Corp International Ltd / Goldman Sachs International  Supplement Series P Programme for the Issuance of Warrants, Notes and Certificates 20.4.2021 20.4.2021  
30 22.4.2021 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg J .P. MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV Base Prospectus Structured Securities Programme for the issuance of Notes, Warrants and Certificates 22.4.2021 22.4.2021  
31 28.4.2021 Central Bank of Ireland 
Citigroup Inc.
Citigroup Global Markets Holdings Inc (CGMH)
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A (CGMFL)  
Supplement Citi U.S. $60.000.000.000 Global Medium Term Note Programme  28.4.2021 28.4.2021  
32 28.4.2021 Central Bank of Ireland 
Citigroup Inc.
Citigroup Global Markets Holdings Inc (CGMH)
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A (CGMFL)  
Supplement Citi U.S. $60.000.000.000 Global Medium Term Note Programme  28.4.2021 28.4.2021  
33 12.5.2021 Bafin  ICONIC FUNDS Prospectus UP to 9.000.000.000 perpetual Bitcoin Backed Notes 15.4.2021 15.4.2021  
34 12.5.2021 Bafin  ICONIC FUNDS Supplement UP to 9.000.000.000 perpetual Bitcoin Backed Notes 11.5.2021 11.5.2021  
35 12.5.2021 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse AG Supplement to Registration Document   - - 12.5.2021 12.5.2021  
36 12.5.2021 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse International Supplement to Registration Document   - - 12.5.2021 12.5.2021  
37 12.5.2021 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse AG Supplement to Registration Document   - - 12.5.2021 12.5.2021  
38 14.5.2021 Bank of Ireland 
Citigroup Inc.
Citigroup Global Markets Holdings Inc (CGMH)
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A (CGMFL)  
Supplement Citi U.S. $80.000.000.000 Global Medium Term Note Programme (previously $60.000.000.000) 14.5.2021 14.5.2021  
39 20.5.2021 Bank of Ireland 
Citigroup Inc.
Citigroup Global Markets Holdings Inc (CGMH)
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A (CGMFL)
Supplement Citi U.S. $80.000.000.000 Global Medium Term Note Programme (previously $60.000.000.000) 20.5.2021 20.5.2021  
40 20.5.2021 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg J .P. MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV Supplement Structured Securities Programme for the issuance of Notes, Warrants and Certificates 20.5.2021 20.5.2021  
41 21.5.2021 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GMBH/Goldman Sachs Finance Corp International Ltd / Goldman Sachs International  Supplement Series P Programme for the Issuance of Warrants, Notes and Certificates 21.5.2021 21.5.2021  
42 27.5.2021 Bafin  ETC Issuance GmbH Supplement programme for the issuance of Bonds secured by Cryptocurrencies 27.5.2021 27.5.2021  
43 2.6.2021 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse AG Supplement Structured Products  Programme for the issuance of Notes, Warrants and Certificates 1.6.21 1.6.21  
44 1.6.2021 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse AG Supplement Structured Products  Programme for the issuance of Notes, Warrants and Certificates 1.6.21 1.6.21  
45 1.6.2021 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse AG Supplement Structured Products  Programme for the issuance of Notes, Warrants and Certificates 1.6.21 1.6.21  
46 1.6.2021 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse AG Supplement Structured Products  Programme for the issuance of Notes, Warrants and Certificates 1.6.21 1.6.21  
47 1.6.2021 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse AG Supplement Structured Products  Programme for the issuance of Notes, Warrants and Certificates 1.6.21 1.6.21  
48 1.6.2021 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse AG & Credit Suisse International  Supplement Structured Products  Programme for the issuance of Notes, Warrants and Certificates 1.6.21 1.6.21  
49 1.6.2021 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse AG & Credit Suisse International  Supplement Structured Products  Programme for the issuance of Notes, Warrants and Certificates 1.6.21 1.6.21  
50 1.6.2021 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse AG & Credit Suisse International  Supplement Structured Products  Programme for the issuance of Notes, Warrants and Certificates 1.6.21 1.6.21  
51 7.6.2021 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Societe Generale  Base Prospectus Debt Instuments Issuance Programme  4.6.21 4.6.21  
52 7.6.21 Bafin  ETC Issuance GmbH Final Terms Bonds secured by Cryptocurrencies     2.6.2021
53 11.6.21 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse AG Registration Document   - - 11.6.21 11.6.21  
54 18.6.21 FMA DAAG Certificates GmbH Securities Note  Tokenized Stocks 7.5.21 7.5.21  
55 29.6.21 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse International Registration Document   - - 29.6.21 29.6.21  
56 30.6.21 FMA DAAG Certificates GmbH Supplement Tokenized Stocks 30.6.21 30.6.21  
57 1.7.21 FMA DAAG Certificates GmbH Final Terms Tokenized Stocks     19.5.21
58 9.7.21 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse AG Securities Note  Trigger Redeemable and Phoenix Securities 9.7.21 9.7.21  
59 9.7.21 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse AG Securities Note  Trigger Redeemable and Phoenix Securities 9.7.21 9.7.21  
60 8.7.21 Central Bank of Ireland 
Citigroup Inc.
Citigroup Global Markets Holdings Inc (CGMH)
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A (CGMFL)
Base Prospectus Citi U.S. $80.000.000.000 Global Medium Term Note Programme 8.7.21 8.7.21  
61 5.7.21 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GMBH/Goldman Sachs Finance Corp International Ltd / Goldman Sachs International  Supplement  - - 5.7.21 5.7.21  
62 16.7.21 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse AG Securities Note  Put and Call Securities 14.7.21 14.7.21  
63 27.7.21 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse International Securities Note  Put and Call Securities 14.7.21 14.7.21  
64 16.7.21 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse International Securities Note  Reverse Convertible & Worst of Reverse Convertible Securities 15.7.21 15.7.21  
65 16.7.21 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse AG Securities Note  Reverse Convertible & Worst of Reverse Convertible Securities 15.7.21 15.7.21  
66 16.7.21 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse International Securities Note  Bonus and Participation Securities 16.7.21 16.7.21  
67 16.7.21 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse AG Securities Note  Bonus and Participation Securities 16.7.21 16.7.21  
68 22.7.21 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse International Supplement to Registration Document   - - 22.7.21 22.7.21  
69 16.7.21 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GMBH/Goldman Sachs Finance Corp International Ltd / Goldman Sachs International  Supplement Series P Programme for the Issuance of Warrants, Notes and Certificates 15.7.21 15.7.21  
70 20.7.21 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse AG Supplement to Registration Document   - - 20.7.21 20.7.21  
71 16.7.21 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GMBH/Goldman Sachs Finance Corp International Ltd / Goldman Sachs International  Base Prospectus Series P Programme for the Issuance of Warrants, Notes and Certificates 16.7.21 16.7.21  
72 27.7.21 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg J .P. MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV Supplement Structured Securities Programme for the issuance of Notes, Warrants and Certificates 27.7.21 27.7.21  
73 3.8.21 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse AG & Credit Suisse International  Supplement Structured Products  Programme for the issuance of Notes, Warrants and Certificates 3.8.21 3.8.21  
74 3.8.21 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse AG & Credit Suisse International  Supplement Structured Products  Programme for the issuance of Notes, Warrants and Certificates 3.8.21 3.8.21  
75 3.8.21 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse AG & Credit Suisse International  Supplement Structured Products  Programme for the issuance of Notes, Warrants and Certificates 3.8.21 3.8.21  
76 3.8.21 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse AG & Credit Suisse International  Supplement Structured Products  Programme for the issuance of Notes, Warrants and Certificates 3.8.21 3.8.21  
77 3.8.21 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse AG & Credit Suisse International  Supplement Structured Products  Programme for the issuance of Notes, Warrants and Certificates 3.8.21 3.8.21  
78 3.8.21 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse AG & Credit Suisse International  Supplement Structured Products  Programme for the issuance of Notes, Warrants and Certificates 3.8.21 3.8.21  
79 3.8.21 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse AG & Credit Suisse International  Supplement Structured Products  Programme for the issuance of Notes, Warrants and Certificates 3.8.21 3.8.21  
80 3.8.21 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse AG & Credit Suisse International  Supplement Structured Products  Programme for the issuance of Notes, Warrants and Certificates 3.8.21 3.8.21  
81 6.8.21 Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg Credit Suisse AG Supplement to Registration Document   - - 5.8.21 5.8.21  
82 6.8.21 Bank of Ireland 
Citigroup Inc.
Citigroup Global Markets Holdings Inc (CGMH)
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A (CGMFL)
Supplement Citi U.S. $80.000.000.000 Global Medium Term Note Programme 6.8.21 6.8.21