Nikolaos Prorfiris, Athens Exchange Representative