ΕΤΟΣ 2019

 

Κοινοποιήσεις Εγκεκριμένων Ενημερωτικών Δελτίων από άλλες Εποπτικές Αρχές σύμφωνα με το άρθρο 25 του Κανονισμού 1129/2017 της ΕΕ

 

α/α

Ημερομηνία Παραλαβής

Αρμόδια Εποπτική Αρχή του κράτους μέλους καταγωγής

Εκδότης

Περιγραφή (Είδος Εγγράφου/ Κινητής αξίας)

Ημερομηνία Εγγράφου

Ημερομηνία Έγκρισης

Tελικοί Όροι - Ημερομηνία Υποβολής

Ιστοσελίδα ESMA

1

20/9/2019

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg

ERB HELLAS PLC / ERB HELLAS (CAYMAN ISLANDS) LIMITED / EUROBANK ERGASIAS SA

Base Prospectus

€ 5.000.000.000 Programme for the Issuance of Debt Instruments

20/9/2019

20/9/2019

-

 

2a

23.4.2020

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg

J.P. MORGAN Structured Products B.V., J.P. MORGAN Chase Bank, N.A., J.P. MORGAN Chase & Co

Base Prospectus

Structured Securities Programme for the issuance of Notes, Warrants and Certificates

23.4.2020

23.4.2020

-

https://registers.esma.europa.eu/publication/viewProspectus?prospectusId=36407&recordType=PROSPECTUS&tab=doc&query=authorityKey%3DLUXEMBOURG%26securityType%3D%26contentType%3D%26hostMemberState%3DGR%26issuerName%3D%26fromApprovalDate%3D23%252F04%252F2020%

2b

11.6.2020

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg

J.P. MORGAN Structured Products B.V., J.P. MORGAN Chase Bank, N.A., J.P. MORGAN Chase & Co

Supplement

Structured Securities Programme for the issuance of Notes, Warrants and Certificates

26.5.2020

26.5.2020

-

 

3a

8.5.2020

Central Bank of Ireland

Citigroup Inc. Citigroup Global Markets Holdings Inc (CGMH)
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A (CGMFL)

Base Prospectus

US 60.000.000.000.000 Global Medium Term Note Programme

8.5.2020

8.5.2020

-

https://registers.esma.europa.eu/publication/searchProspectusResults?authorityKey=IRELAND&securityType=&contentType=&hostMemberState=GR&issuerName=&fromApprovalDate=08%2F05%2F2020&toApprovalDate=08%2F05%2F2020&fromNotificationDate=&toNotificationDate=

3b

27.7.2020

Central Bank of Ireland

Citigroup Inc. Citigroup Global Markets Holdings Inc (CGMH) Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A (CGMFL)

Supplement

US 60.000.000.000.000 Global Medium Term Note Programme

27.7.2020

27.7.2020

-

 

4a

5.6.2020

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg

Societe Generale / SG Issuer

Base Prospectus

Debt Instuments Issuance Programme

5.6.2020

5.6.2020

-

https://registers.esma.europa.eu/publication/searchProspectusResults?authorityKey=LUXEMBOURG&securityType=&contentType=&hostMemberState=GR&issuerName=&fromApprovalDate=05%2F06%2F2020&toApprovalDate=05%2F06%2F2020&fromNotificationDate=&toNotificationDate=&

4b

17.7.2020

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg

Societe Generale / SG Issuer

Supplement

Debt Instuments Issuance Programme

17.7.2020

17.7.2020

-

 

5a

9.7.2020

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg

Credit Suisse AG

Registration Document

 

7.4.2020

7.4.2020

-

 

5b

9.7.2020

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg

Credit Suisse AG

Supplement

 

17.4.2020

17.4.2020

-

 

5c

9.7.2020

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg

Credit Suisse AG

Supplement

 

8.5.2020

8.5.2020

-

 

6

9.7.2020

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg

Credit Suisse International

Registration Document

 

8.7.2020

8.7.2020

-

 

7

10.7.2020

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg

Credit Suisse AG/Credit Suisse AG, acting through its London Branch, Nassau Branch or Singapore Branch/ Credit Suisse International

Base Prospectus

Trigger Redeemable and Phoenix Securities

10.7.2020

10.7.2020

-

 

8

10.7.2020

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg

Credit Suisse AG/Credit Suisse AG, acting through its London Branch, Nassau Branch or Singapore Branch/ Credit Suisse International

Base Prospectus

Trigger Redeemable and Phoenix Securities

10.7.2020

10.7.2020

-

 

9

15.7.2020

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg

Credit Suisse AG/Credit Suisse AG, acting through its London Branch, Nassau Branch or Singapore Branch/ Credit Suisse International

Base Prospectus

Put and Call Securities

15.7.2020

15.7.2020

-

 

10

16.7.2020

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg

Credit Suisse International

Base Prospectus

Reverse Convertible & Worst of Reverse Convertible Securities

16.7.2020

16.7.2020

-

 

11

16.7.2020

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg

Credit Suisse AG/Credit Suisse AG, acting through its London Branch, Nassau Branch or Singapore Branch/ Credit Suisse International

Base Prospectus

Reverse Convertible & Worst of Reverse Convertible Securities

16.7.2020

16.7.2020

-

 

12

17.7.2020

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg

Credit Suisse AG/Credit Suisse AG, acting through its London Branch, Nassau Branch or Singapore Branch/ Credit Suisse International

Base Prospectus

Bonus and Participation Securities

17.7.2020

17.7.2020

-

 

13

17.7.2020

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg

Goldman, Sachs & Co. Wertpapier GMBH/Goldman Sachs Finance Corp International Ltd / Goldman Sachs International

Base Prospectus

Series P Programme for the Issuance of Warrants, Notes and Certificates

17.7.2020

17.7.2020

-

https://registers.esma.europa.eu/publication/searchProspectusResults?authorityKey=LUXEMBOURG&securityType=&contentType=&hostMemberState=GR&issuerName=&fromApprovalDate=17%2F07%2F2020&toApprovalDate=17%2F07%2F2020&fromNotificationDate=&toNotificationDate=&

14a

17.7.2020

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)-Luxembourg

Credit Suisse International

Base Prospectus

Bonus and Participation Securities

17.7.2020

17.7.2020

-

 

14b

27.7.2020

Central Bank of Ireland

Citigroup Inc. Citigroup Global Markets Holdings Inc (CGMH) Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A (CGMFL)

Supplement

US 60.000.000.000.000 Global Medium Term Note Programme

27.7.2020

27.7.2020

-