Εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων προς διαπραγμάτευση

 

 

 1.  Απόφαση 28 Χ.Α.: «Δικαιολογητικά πρωτογενούς εισαγωγής κινητών αξιών στο Χ.Α.»
 2.  Απόφαση 27 Χ.Α.: «Δικαιολογητικά εταιρικών πράξεων εκδοτών»
 3.  Απόφαση 29 Χ.Α.: «Εξειδίκευση εφαρμογής των κριτηρίων της Κατηγορίας προς Διαγραφή»
 4.  Απόφαση 32 Χ.Α.: «Εξειδίκευση εφαρμογής των κριτηρίων της Έμμεσης Εισαγωγής»
 5.  Απόφαση 25 Χ.Α. «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες»
 6.  Απόφαση 26 Χ.Α.: «Προσαρμογή τιμών κινητών αξιών»
 7.  Απόφαση 30 Χ.Α. «Σύσταση Επιτροπής Εισαγωγών και Εταιρικών Πράξεων»
 8.  Απόφαση 12 Χ.Α.: «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) σε διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. μετοχές της Κατηγορίας Κύριας Αγοράς»
 9.  Απόφαση 13 Χ.Α.: «Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap»
 10.  Απόφαση 15 Χ.Α.: «Δικαιώματα Προαίρεσης επί Μετοχών»
 11.  Απόφαση 16 Χ.Α.: «Διαδικασίες εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) και Δικαιωμάτων Προαίρεσης (ΔΠ) επί μετοχών της Κατηγορίας Κύριας Αγοράς ως και παύσης εισαγωγής σειρών ή αναστολής της διαπραγμάτευσης εισηγμένων στο Χ.Α. Παραγώγων»