CRD III

 

Σχετική πληροφόρηση

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Οι εταιρείες που είναι υπόχρεες σε υποβολή εποπτικών στοιχείων θα ενημερώνονται από αυτή τη σελίδα και θα αποθηκεύουν τα αρχεία με την τελευταία έκδοση των υποδειγμάτων υποβολής στοιχείων.

Η υποβολή και η συμπλήρωση των αρχείων θα γίνεται σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες και με τις οδηγίες συμπλήρωσης του περιεχομένου των πινάκων που παρατίθενται παρακάτω.

Υπόδειγμα

Έκδοση

Πίνακας

Οδηγίες Συμπλήρωσης

hgfj hgfj hgfj

Περιεχομένου

Τεχνικές

CA00 - Διευκρινιστικά στοιχεία - Αναλύσεις

001-02/2011

-

-

Τεχνικές Οδηγίες

CA01 - Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας & Ίδια Κεφάλαια

002-02/2012

Α01 - Α03

Οδηγίες_Α01

CA02 - Πιστωτικός Κίνδυνος - Τυποποιημένη Μέθοδος

001-02/2011

Β01
CA03 - Λειτουργικός Κίνδυνος

001-02/2011

Γ01 - Γ02

CA04 - Κεφαλαιακή Επάρκεια για τον Κίνδυνο Αγοράς

002-02/2012

Δ01 - Δ11,

Δ15 - Δ20

CA05 - Συναλλαγματική Θέση

001-02/2011

Δ12 - Δ14

CA06 - Μεγάλα Χρηματοδοτικά Ανοίγματα
001-02/2011
Ε01 - Ε03
CA07 - Πίνακας Ρευστότητας

001-10/2011