Άδεια λειτουργίας διαχειριστή αγοράς και οργανωμένης αγοράς