Συστηματικός Εσωτερικοποιητής και σχετικές υποχρεώσεις