CRD III

 

Θεσμικό Πλαίσιο

Οι Α.Ε.Π.Ε.Υ. του άρθρου 31 του Ν. 4261/2014 που υπόκεινται σε υπολογισμό κεφαλαιακής επάρκειας υπολογίζουν τις απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων σύμφωνα με την απόφαση 1/459/27.12.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και υποβάλλουν τους πίνακες CA00 – CA07 σε τριμηνιαία βάση και τις καταληκτικές ημερομηνίες που προβλέπονται στον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 680/2014.

Νομοθεσία

1/459/27.12.2007 (ΦΕΚ Β/2455/31.12.2007) Πλαίσιο υπολογισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων των ΕΠΕΥ

2/459/27.12.2007 (ΦΕΚ Β/2457/31.12.2007) Ορισμός των Ιδίων Κεφαλαίων των ΕΠΕΥ που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα

3/459/27.12.2007 (ΦΕΚ Β/2463/31.12.2007) Υπολογισμός Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των ΕΠΕΥ σύμφωνα με την Τυποποιημένη Προσέγγιση

4/459/27.12.2007 (ΦΕΚ Β/2453/31.12.2007) Υπολογισμός κεφαλαιακών απαιτήσεων των ΕΠΕΥ για τον κίνδυνο αγοράς

5/459/27.12.2007 (ΦΕΚ Β/2454/31.12.2007) Πιστωτικός Κίνδυνος Αντισυμβαλλομένου

6/459/27.12.2007 (ΦΕΚ Β/2456/31.12.2007) Κεφαλαιακές απαιτήσεις ΕΠΕΥ έναντι του λειτουργικού κινδύνου

7/459/27.12.2007 (ΦΕΚ Β/2456/31.12.2007) Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηματοδοτικών Ανοιγμάτων των ΕΠΕΥ

8/459/27.12.2007 (ΦΕΚ Β/2456/31.12.2007) Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ) των ΕΠΕΥ και Διαδικασία Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (ΔΕEΑ) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

9/459/27.12.2007 (ΦΕΚ Β/2457/31.12.2007) Δημοσιοποίηση από τις ΕΠΕΥ εποπτικής φύσεως πληροφοριών σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνουν καθώς και τη διαχείρισή τους

1/479/17.7.2008 (Φ.Ε.Κ. Β' 1564/6.8.2008) Τροποποίηση της απόφασης 1/459/27.12.2007 (Φ.Ε.Κ. Β' 2455/31.12.2007) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Πλαίσιο υπολογισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών»

9/572/23.12.2010 (Φ.Ε.Κ. Β' 2236/31.12.2010) Τροποποίηση της απόφασης 9/459/27.12.2007 (ΦΕΚ Β/2457/31.12.2007) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Δημοσιοποίηση από τις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών εποπτικής φύσεως πληροφοριών σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνουν καθώς και τη διαχείρισή τους»

8/572/23.12.2010 (Φ.Ε.Κ. Β' 2236/31.12.2010) Τροποποίηση της απόφασης 8/459/27.12.2007 (ΦΕΚ Β/2456/31.12.2007) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ) των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και Διαδικασία Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (ΔΕΕΑ) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς»

7/572/23.12.2010 (Φ.Ε.Κ. Β' 2186/31.12.2010) Τροποποίηση της απόφασης 7/459/27.12.2007 (ΦΕΚ Β' 2456/31.12.2007) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηματοδοτικών Ανοιγμάτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών»

6/572/23.12.2010 (Φ.Ε.Κ. Β' 2236/31.12.2010) Τροποποίηση της απόφασης 6/459/27.12.2007 (ΦΕΚ Β' 2456/31.12.2007) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κεφαλαιακές απαιτήσεις Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών έναντι του λειτουργικού κινδύνου»

5/572 /23.12.2010 (Φ.Ε.Κ. Β' 2255/31.12.2010) Τροποποίηση της απόφασης 5/459/27.12.2007 (ΦΕΚ Β/2454/31.12.2007) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Πιστωτικός Κίνδυνος Αντισυμβαλλομένου»

4/572/23.12.2010 (Φ.Ε.Κ. Β' 2190/31.12.2010) Τροποποίηση της απόφασης 4/459/27.12.2007 (ΦΕΚ Β' 2453/31.12.2007) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Υπολογισμός κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς»

3/572/23.12.2010 (Φ.Ε.Κ. Β' 2255/31.12.2010) Τροποποίηση της απόφασης 3/459/27.12.2007 (ΦΕΚ Β' 2463/31.12.2007) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Υπολογισμός των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την Τυποποιημένη Προσέγγιση»

2/572/23.12.2010 (Φ.Ε.Κ. Β' 2176/31.12.2010) Τροποποίηση της απόφασης 2/459/2010 (ΦΕΚ Β' 2457/31.12.2007) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Ορισμός των ιδίων κεφαλαίων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα»

1/572/23.12.2010 (Φ.Ε.Κ. Β' 2179/31.12.2010) Τροποποίηση της απόφασης 1/459/27.12.2007 (ΦΕΚ Β' 2455/31.12.2007) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Πλαίσιο υπολογισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών»

28/606/22.12.2011 (Φ.Ε.Κ. Β' 3053/30.12.2011) Τροποποίηση της απόφασης 8/459/27.12.2007 (Φ.Ε.Κ. Β' 2456/31.12.2007) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Εσωτερική Διαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ) των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και Διαδικασία Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (ΔΕΕΑ) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς»

29/606/22.12.2011 (Φ.Ε.Κ. Β' 3053/30.12.2011) Τροποποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/459/27.12.2007 (Φ.Ε.Κ. Β' 2455/31.12.2007), 2/459/27.12.2007 (Φ.Ε.Κ. Β' 2457/31.12.2007), 3/459/27.12.2007 (Φ.Ε.Κ. Β' 2463/31.12.2007), 5/459/27.12.2007 (Φ.Ε.Κ. Β' 2454/31.12.2007)

26/606/22.12.2011 (Φ.Ε.Κ. Β' 3053/30.12.2011) Τροποποίηση της απόφασης 9/459/27.12.2007 (Φ.Ε.Κ. Β' 2457/31.12.2007) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Δημοσιοποίηση από τις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών εποπτικής φύσεως πληροφοριών σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνουν καθώς και τη διαχείρισή τους»

27/606/22.12.2011 (Φ.Ε.Κ. Β' 3053/30.12.2011) Τροποποίηση της απόφασης 4/459/27.12.2007 (Φ.Ε.Κ. Β' 2453/31.12.2007) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Υπολογισμός κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον κίνδυνο αγοράς»

7/609/9.2.2012 (Φ.Ε.Κ. Β' 590/5.3.2012) Τροποποίηση των αποφάσεων 1/459/27.12.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Πλαίσιο υπολογισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» και 2/459/27.12.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Ορισμός των Ιδίων Κεφαλαίων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα»

28/671/16.1.2014 (ΦΕΚ Β/307/12.2.2014) Τροποποίηση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3/459/27.12.2007 «Υπολογισμός των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων έναντι του Πιστωτικού Κινδύνου των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την Τυποποιημένη Προσέγγιση» και 6/459/27.12.2007 «Κεφαλαιακές απαιτήσεις Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών έναντι του λειτουργικού κινδύνου».

686/26.6.2014 (ΦΕΚ Β/1990/22.7.2014) Aσκηση διακριτικών ευχερειών της παραγράφου 4 του άρθρου 6 και της παραγράφου 2 του άρθρου 95 του κανονισμού (ΕΕ) 575/2013

Αρ. 48 «Διευκρινίσεις σχετικά με το σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής αποδοχών που προβλέπεται στην απόφαση 8/459/27.12.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 28/606/22.12.2011 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς»

 

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Σε αυτό τον ιστοχώρο η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιοποιεί το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τις κατευθυντήριες οδηγίες που αφορούν στην εφαρμογή του νέου πλαισίου κεφαλαιακής επάρκειας των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Το περιεχόμενο των πληροφοριών χωρίζεται στις εξής ενότητες:

Α. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1. Νόμοι - Αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που ενσωματώνουν στην ελληνική νομοθεσία τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ και αποτελούν το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο στο οποίο υπόκεινται οι εποπτευόμενες Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών όσον αφορά στην Επάρκεια Ιδίων Κεφαλαίων τους.

2. Κατευθυντήριες Οδηγίες : Για τους σκοπούς των εποπτικών δημοσιοποιήσεων ο όρος αναφέρεται σε κείμενα που πληροφορούν τις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για τον τρόπο εκπλήρωσης των απαιτήσεων που θέτει το θεσμικό πλαίσιο.

3. Συμβουλευτικά κείμενα : Αφορά συγκεκριμένες απαιτούμενες δημοσιοποιήσεις, σύμφωνα με τις Οδηγίες 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ, και επεξηγήσεις που παρουσιάζουν τον τρόπο εφαρμογής των διαφόρων αρχών και κανόνων από τις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Επίσης, περιλαμβάνουν οποιαδήποτε πληροφορία, η οποία, κατά την κρίση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, θα ωφελήσει στην κατανόηση του νέου πλαισίου κεφαλαιακής επάρκειας.

 

Β. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΕΥΧΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Οι Οδηγίες 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ περιέχουν ένα μεγάλο αριθμό διακριτικών ευχερειών και επιλογών, οι οποίες εφαρμόζονται ανάλογα με τις συνθήκες της κάθε χώρας.

 

Γ. ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Σε αυτή την ιστοσελίδα παρουσιάζονται τα γενικά κριτήρια και οι μεθοδολογίες του Συστήματος Εποπτικής Αξιολόγησης και Ελέγχων (ΣΕΑΕ), οι ελάχιστες απαιτήσεις της Εσωτερικής Διαδικασίας Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ), και η πολιτική των εποπτικών μέτρων.

 

Δ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σε αυτή την ιστοσελίδα παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία που αφορούν βασικές πτυχές της εφαρμογής του νέου εποπτικού πλαισίου. Οι δημοσιοποιήσεις περιλαμβάνουν στοιχεία για τις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, ποσοτικά στοιχεία για τον πιστωτικό κίνδυνο, τον λειτουργικό κίνδυνο, τον κίνδυνο αγοράς καθώς και εποπτικές ενέργειες και μέτρα που έχουν ληφθεί. Αρμόδια αρχή για την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα είναι η Τράπεζα της Ελλάδος. Οι ανωτέρω πληροφορίες που αφορούν τα Πιστωτικά Ιδρύματα παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος.